AVXChange là vui mừng thông báo việc bổ sung một cố vấn mới cho đội ngũ của chúng tôi!

Anne Winston đã gia nhập đội ngũ AVXChange bây giờ quản lý các mối quan hệ nhà đầu tư và xây dựng đối tác chiến lược tại Mỹ và Singapore. Cô cũng sẽ được giúp đỡ chúng tôi nguồn vốn tư nhân. Anne, A Los Angeles bản địa, đã được làm việc trong bán hàng và tiếp thị trong hơn mười lăm năm, năm của những năm ở Singapore.

Trong vai trò trước đó, cô cũng đã phụ trách xây dựng mối quan hệ đối tác và là một người ra quyết định về việc mua SaaS. Kinh nghiệm này đưa cô vào công nghệ, nơi cô cuối cùng chuyển sang FinTech, mang lại cho cô những kỹ năng mềm như vậy thường mất tích từ ngành công nghiệp.

Join the Revolution!

Join the mailing list to get the latest news, updates and exclusive offers from AVXChange.

AVXChange를 구독 해 주셔서 감사합니다.

Share This

[slide-anything id="4292"]

You can buy AVX token by sending your ETH to the Smart Contract for our Crowdsale

Send your ETH Here:

0xEaABF053ccc68408D6960869b288d78c1f47f7F7

*Your ETH must come from a compatible ERC20 token wallet ONLY! NO EXCHANGE WALLET! Your corresponding AVX tokens will be automatically sent to your ETH wallet