Malta AI & BC hội nghị thượng đỉnh là về để mở!

AVXChange sẽ được đại diện bởi COO của chúng tôi, ông Ryan Strasser trong hội nghị thượng đỉnh AIBC 2019 vào ngày 23-ngày 24 tháng 5. Nếu bạn ở Malta, bạn có thể tham gia các sự kiện và ghé thăm gian hàng của chúng tôi (gian hàng 20). Chúng tôi cũng cho đi 5 vé tiêu chuẩn cho sự kiện này! Tất cả bạn phải làm là đăng một bức ảnh của bạn ở Malta hoặc một nơi gần đó và từ khóa AVXChange trong bài viết của bạn và sau đó gửi tin nhắn cho ông Strasser trên Telegram (@James_Ryan_S) để có được vé của bạn. Goodluck và nhìn thấy bạn!

Kiểm tra tầng kế hoạch ở đây để xác định vị trí gian hàng AVXChange: https://lnkd.in/gqbzKgN

Join the Revolution!

Join the mailing list to get the latest news, updates and exclusive offers from AVXChange.

AVXChange를 구독 해 주셔서 감사합니다.

Share This

You can buy AVX token by sending your ETH to the Smart Contract for our Crowdsale

Send your ETH Here:

0xEaABF053ccc68408D6960869b288d78c1f47f7F7

*Your ETH must come from a compatible ERC20 token wallet ONLY! NO EXCHANGE WALLET! Your corresponding AVX tokens will be automatically sent to your ETH wallet


[slide-anything id="4292"]