AVXChange tự hào phát hành video trình diễn nền tảng Beta hiện tại và tiết lộ cái nhìn đầu tiên về Ứng dụng khách của chúng tôi. Trình diễn này đã được thực hiện và ghi lại bởi nhóm QA của chúng tôi và cho thấy ứng dụng của chúng tôi sẽ hoạt động như thế nào.

 

Cùng với việc phát hành video trình diễn của chúng tôi, ứng dụng Beta sẽ được cung cấp cho công chúng vào tháng tới. Nhóm của chúng tôi đang có một thử nghiệm Beta đang diễn ra, sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn để kiểm tra tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng. Nhóm AVXChange đang làm việc không mệt mỏi để làm cho phiên bản này có thể và thành công. Bản phát hành sắp tới này là một cột mốc quan trọng, không chỉ đối với chúng tôi, mà còn đối với những người tin vào tầm nhìn của chúng tôi.

Các thành phần cốt lõi của ứng dụng Beta của chúng tôi có trong bản phát hành Beta sẽ được công bố trong phiên bản Beta công khai cũng như các hạn chế của phiên bản Beta hiện tại.

 

Watch our Video Demonstration below or click the link: https://www.youtube.com/watch?v=xHUxL9HxLrw
Share This

You can buy AVX token by sending your ETH to the Smart Contract for our Crowdsale

Send your ETH Here:

0x4211D8d666f37C359F92F9F3B229A0a27Af2a619

*Your ETH must come from a compatible ERC20 token wallet ONLY! NO EXCHANGE WALLET! Your corresponding AVX tokens will be automatically sent to your ETH wallet