Chúng tôi muốn mở rộng lời chúc mừng nhất của chúng tôi để BitTorrent và tron cho bán token thành công của họ và cho các nỗ lực tiếp tục của họ trong việc đạt được mục tiêu của họ mang lại một Internet thực sự phi tập trung.

BitTorrent đã kết thúc thành công việc bán token của mình tại Binance Launchpad! Việc bán token bắt đầu vào ngày 28 tháng 2019, tại chính xác 3:00 PM UTC, lưới $7.1 M. Các token đã được bán trong hai phiên đồng thời và đã được bán ra trong vòng chưa đầy 15 phút trên Binance Launchpad, một cho mua bằng cách sử dụng Binance Coin (BNB) và một trong những khác sử dụng tron (TXR). Các BNB hỗ trợ phiên bán 23.760.000.000 BTT trong khi phiên TRX bán 35.640.000.000 BTT.

BitTorrent là một dự án blockchain liên kết với TRON để chia sẻ tập tin ngang nhau cho phép người dùng phân phối trực tiếp nội dung của họ cho những người khác trên web. Nó đã được mua lại bởi tron cuối tháng sáu 2018 với $140M. Tron tin rằng bằng việc tham gia lực lượng với BitTorrent, họ sẽ có thể xây dựng tương lai của Internet phi tập trung.

Chúng tôi tại avxchange được khuyến khích bởi P2P và cộng đồng cryptocurrency hỗ trợ của các ý tưởng khuyến khích chia sẻ tập tin p2p và đang lo lắng cho bạn để xem những gì chúng tôi có cho bạn. Chúng tôi tin rằng nền tảng của chúng tôi, được thiết kế và xây dựng từ mặt đất lên đến là một nền tảng chia sẻ tập tin p2p khuyến khích mà phần thưởng tất cả những người tham gia cho vai trò của họ trong việc phân phối sở hữu trí tuệ, sẽ là tốt nhất. Để người chiến thắng đi các spoils, trò chơi trên!

Join the Revolution!

Join the mailing list to get the latest news, updates and exclusive offers from AVXChange.

AVXChange를 구독 해 주셔서 감사합니다.

Share This

You can buy AVX token by sending your ETH to the Smart Contract for our Crowdsale

Send your ETH Here:

0xEaABF053ccc68408D6960869b288d78c1f47f7F7

*Your ETH must come from a compatible ERC20 token wallet ONLY! NO EXCHANGE WALLET! Your corresponding AVX tokens will be automatically sent to your ETH wallet


[slide-anything id="4292"]